Videos da festa da fraga

Loading...

segunda-feira, maio 21, 2007

II Encontro Galego de Estudantes Xitanos/as

En Galicia viven aproximadamente 9.000 xitanas e xitanos. Esta poboación distribúese en 150 núcleos de poboación nun total de 50 Concellos. As sete grandes cidades albergan ao 70% do total da poboación xitana. Son unha minoría dos xitanos españois (non chegan ao 2%) e do total da población galega (un 0,25%). Danse situacións moi diversas everbo da procedencia e da situación social. A poboación xitana está vivindo un proceso de fonda transformación entre nós.

A situación social do Pobo Xitano en Galicia é moi diversa. Nas últimas décadas, produciuse unha sensi­ble mellora nas súas condicións de vida, propi­ciada polo acceso aos sistemas de protección social, á vivenda pú­blica e aos sis­te­mas de saúde e educación. A pesar diso, unha boa parte da poboación xitana continúa constituíndo un dos grupos máis vulnerables e con maior risco de exclusión social e económica de Galicia, ademais de ser víctimas frecuentes de prácticas discriminatorias que impiden o seu acceso a bens e servizos en igualdade de condicións que o resto dos ciudadáns galegos.

A FSG (Fundación Secretariado Xitano), desde o ano 2001, desenvolve programas e accións que pretenden fomentar a participación social e a incorporación laboral da comunidade xitana en Galicia, e apoiar as iniciativas que, desde distintas entidades, teñen por obxecto a mellora das condicións de vida das persoas xitanas.

A Fundación Secretariado General Gitano organiza en Lugo este luns, 21 de maio, unha xornada onde diferentes xitanos e xitanas que estudiaron ou que o están a facer contarannos a súa experiencia, que axudará a comprender mellor as situacións que se están a presentar.

Haberá unha actuación flamenca e a obra de teatro “Historia del Pueblo Gitano”, todo representado por nenos/as xitanos/as de Lugo. Tamén proxectarase a curtametraxe “Palmas” protagonizado pola comunidade xitana da cidade lucense. Para os máis pequenos haberá xogos tradicionais e manualidades.

Portal web da Fundación Secretariado Gitano
Descargar programa do encontro en Lugo

Sem comentários: