Videos da festa da fraga

Loading...

domingo, março 25, 2007

arqueoloxia industrial

TICCIH is the international organisation for industrial archaeology and the industrial heritage. Its aim is to study, protect, conserve and explain the remains of industrialisation.
TICCiH é a organización internacional dedicada a arqueoloxía industrial o patrimonio industrial. O seus obxectivos son estudiar, protexer, conservar e explicar os restos da era in
dustrial.

imaxen: parque na cidade de Monterrey nunhas antigas instalacións siderúrxicas.

Sem comentários: