Videos da festa da fraga

Loading...

quinta-feira, março 22, 2007

Axudas económicas para paliar os efectos negativos do lobo

Estes días está sendo tema de debate as consecuencias negativas nas parroquias norteñas das Pontes, e entre as súas posibles solucións plantéxasen as batidas e as axudas os propietarios do gando ferido ou morto.

Nós queremos aportar a este debate, a convocatoria aparecida o xoves 15 de marzo no Diario Oficial de Galicia (nº53, páxina 4.013) da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, e encamiñada para os danos producidos polo lobo durante o ano 2.007.
Para consultar as bases das axudas: http://www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/953E?OpenDocument

Sem comentários: