Videos da festa da fraga

Loading...

sexta-feira, setembro 14, 2007

Máis musulmáns que católicos no mundo, e en aumento o número de ateos

Segundo un prestixioso instituto demográfico estadounidense, hai 1.322 millóns de islámicos. Os fieis que obedecen a autoridade do Vaticano son 1.115 millóns.

No mundo hai 200 millóns máis de musulmáns que de católicos.

Por primeira vez, o prestixioso World Christian Database (WCB), un instituto especializado en analizar as estatísticas relixiosas, deu a noticia que mostra o cambio de escenario. Os fieis do Islam crecerían rapidamente nos últimos anos e serían 1.322 millóns, mentres que os católicos nos cinco continentes descenderían ao segundo lugar, pois contan con 1.115 millóns de bautizados, ou sexa un pouco máis do 17% da poboación planetaria.

O Vaticano expresou as súas dúbidas respecto destas cifras. Segundo o Anuario Pontificio 2007, os católicos no mundo a finais de 2005 eran 1.145 millóns, cun aumento do 6,7% respecto ao 2000, o ano do Xubileo Extraordinario e do comezo do Terceiro Milenio Cristián. Para os expertos do instituto norteamericano, os datos están atados a unha tendencia “irreversible” que demostra a maior dinámica demográfica dos países musulmáns, cunha natalidade moi superior aos cristiáns en xeral e aos católicos en particular.
Estados como Francia, Italia, Portugal, España todas moi católicas tiñan ata fai unhas décadas en Europa un alto índice de fertilidade matrimonial. Hoxe, en cambio, están entre as menos prolíficas, con índices do 1,3 e 1,5% de fillos por matrimonio, cando para repor á parella de proxenitores é necesario un nivel de dous fillos por parella. Aínda que con datos menos dramáticos, tamén en América Latina hai unha tendencia decreciente nos niveis de fertilidade. En Europa, que o Papa coloca no centro dunha nova evanxelización do continente que considera alma da historia cristiá, só Francia logrou aumentar o número de fillos por matrimonio, ata chegar ao nivel necesario para substituír coas futuras xeracións ao pai e á nai. Entre os musulmáns, os sunnitas con 1.152 millóns de crentes exceden nunha relación moi ampla aos shiítas (que viven sobre todo en Irán e Iraq), que chegarían a 170 millóns. En conxunto, os cristiáns seguen na vangarda con 2.153 millóns de fieis. Ademais dos 1.115 millóns de católicos, segundo o World Christian Database, estímase que hai 360 millóns de protestantes, 200 millóns de ortodoxos, 75 millóns de anglicanos e 400 millóns de “novos cristiáns”. Esta última cifra é moi interesante porque se refire ás igrexas evanxélicas pentecostais, ás que a Igrexa católica, que é a primeira prexudicada pola súa expansión, chama “sectas”.

Estas igrexas nútrense en América Latina de moitos cristiáns que se desvinculan da Igrexa. O Papa puido constatar persoalmente durante a súa recente visita a San Pablo e ao santuario de Aparecida como en Brasil as “sectas” están erosionando o número de fieis do país con máis católicos do mundo. Estímase que Brasil era católico ao 90% fai tres décadas, pero agora as investigacións revelan que a cifra reduciuse ao 64% dos 190 millóns de habitantes, mentres os pentecostais xa exceden os vinte millóns de “novos cristiáns”. En Brasil rexistrouse unha diminución dos niveis de fertilidade con respecto aos rexistros das décadas anteriores, pero segundo algúns estudos non existe unha diferenza marcada no número de fillos por parella que nacen dos 130 millóns de católicos brasileiros e as hostes de seguidores das igrexas protestantes (pentecostais e evanxélicos), cuxo eficaz proselitismo faias crecer a un ritmo alarmante para a Igrexa romana. Nas táboas difundidas polo instituto especializado norteamericano, os xudeus a máis antiga das grandes relixións monoteístas son no mundo só 14,6 millóns, mentres que a fe hindú ten 870 millóns de adeptos.
A relixión tradicional China, inspirada en Confucio, chega a case 400 millóns de fieis e os budistas suman 378 millóns, mentres que outras relixións asiáticas contan con 260 millóns de seguidores. Os que non se identifican cunha relixión en particular son 772 millóns, de acordo co estudo do WCB. Segundo Mohammed Nour Dachan, presidente da Unión das Comunidades Islámicas en Italia, “non hai que dar demasiada importancia ás cifras”.

O líder relixioso dixo ao diario A Repubblica de Roma que “os crentes temos que sentirnos irmáns máis aló dos números e as estatísticas”. “Cando os homes presentaranse ante Deus para o Xuízo Final, o Señor xulgaraos polo que fixeron e non polo grupo relixioso ao que pertencen”, agregou Dachan. O presidente das comunidades musulmás italianas afirma que “nas estatísticas faise moita confusión e con frecuencia non son exactas, porque non teñen presente a realidade relixiosa das áreas en exame”. Dachan sinalou á Repubblica que “sería perigoso que quen difunde estas cifras fixéseo só para sementar divisións entre os crentes no Deus único”.

Sem comentários: