Videos da festa da fraga

Loading...

quarta-feira, outubro 17, 2007

O lince en perigo por unha carreteraSete anos despois de que se asfaltara, o camiño rural de “Villamanrique de la Condesa” a “El Rocío” (Huelva), segue en tela de xuízo. A infraestrutura atravesa Doñana e pór ela circulan vehículos a máis de 140 km pór hora. Recentemente, a Comisión Europea tomou a decisión de remitilo o Tribunal de Xustiza xa que vulnera a Directiva de Hábitats. Esta é unha proba máis de que a infraestrutura transformouse de forma ilegal en Doñana e que representa unha grave ameaza para o lince ibérico e outras especies protexidas.
As cifras explican pór si mesmas o impacto deste camiño sobre un dos lugares máis ricos en biodiversidade de Europa. Segundo o estudo feito pola propia “Junta de Andalucía”, neste camiño morreron entre marzo e decembro do 2006 case 500 vertebrados, incluíndo aves, réptiles, anfibios e mamíferos. De feito, o lince pode chegar a extinguirse pór mor dos atropelos, a causa maior coñecida de mortalidade para o felino na actualidade.

Sem comentários: