Videos da festa da fraga

Loading...

quinta-feira, janeiro 31, 2008

Axudas publicadas para asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude


ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDES DAS SUBVENCIÓNS CONVOCADAS POLA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E SOLIDARIEDAD

Os días 16, e 17 saíron publicadas no DOG as ordes que convocan as axudas destinadas a asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude, as subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e realización de actividades de voluntariado e as subvencións para actividades

ASOCIACIÓNS XUVENÍS:

Convocatoria de axudas para adquisición de equipamento e actividades programadas por asociacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á xuventude. Informa Diario Oficial de Galicia de 17 de Xaneiro de 2008. O prazo para presentalas solicitudes é dun mes contado a partir do día seguinte a publicación no DOG

As axudas contarán das seguintes modalidades:

-Modalidade A: realización do programa anual de actividades e gastos de funcionamento, entendido como o conxunto de actividades planificadas con coherencia co fin de acadar os obxectivos estatutarios dunha asociación.

-Modalidade B: adquisición de equipamento e material inventariable.

-Modalidade C: realización de proxectos de promoción xuvenil, entendidos como aqueles proxectos con carácter puntual e extraordinario que unha entidade realiza co obxectivo xeral da promoción da mocidade.

VOLUNTAR
IADO:

Serán subvencionables os programas e actuacións presentados polas entidades sen ánimo de lucro sempre que desenvolvan proxectos de acción voluntaria e que se realicen no ámbito territorial galego, nalgunha das seguintes áreas: a) Área de sensibilización: o obxectivo destes programas será o de difundir entre toda a sociedade galega a importancia e o valor da participación solidaria de carácter voluntario. b) Área de formación e participación: perséguese aquí unha modernización e adaptación permanente das entidades á realidade social. c) Área de coordinación: as accións fomentarán o traballo en rede e a coordinación entre as diferentes entidades incorporando de xeito transversal as actuacións desenvolvidas nos diferentes eidos do voluntariado, así como as iniciativas de carácter experimental que acheguen solucións innovadoras.

Anuncio enviado polo Departamento de cultura do Concello das Pontes

Sem comentários: