Videos da festa da fraga

Loading...

sábado, janeiro 26, 2008

Día Internacional das Zonas Húmidas

O Convenio Ramsar ou Convención relativa aos Humidais de Importancia Internacional, especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas, foi asinado o 2 de febreiro de 1971 en Ramsar e entrou en vigor en 1975. Na actualidade hai 145 Partes Contratantes na Convención, e 1.435 humidais (5 en Galicia), cunha superficie total de 125,1 millóns de hectáreas, designados pra seren incluídos na Listaxe de Humidais de Importancia Internacional de Ramsar.

Sem comentários: