Videos da festa da fraga

Loading...

sábado, julho 28, 2007

Un observatorio e normas de protección ambiental enchen de contido á Lei Galega da Paisaxe

Está en plena fase de recuperación para entrar no parlamento en setembro. A Lei Galega da Paisaxe pretende servir de base legal para protexer o noso espazo natural, que durante séculos contribuíu a definirnos. Medidas legais, a creación dun observatorio como órgano colexiado de asesoramento son algunhas das figuras que contempla este texto que chegará ao Parlamento en outono.

“Coa Lei de Protección da Paisaxe queremos que as nosas paisaxes teñan recoñecemento xurídico; que se estudien en profundidade, se cataloguen e describan as paisaxes galegas cos seus valores, degradacións, ameazas e tendencias; queremos que todos aqueles plans, programas ou proxectos que deban someterse á avaliación estratéxica ambiental ou de impacto ambiental teñan en consideración a paisaxe” explica José Benito Reza, director xeral de conservación da natureza nun texto xenérico facilitado polo gabinete de prensa. Ao tempo anuncia o incremento da superficie destinada a espazo protexido, plans de acción de conservación e a creación dunhas directrices da paisaxe que sexan determinantes na ordenación do territorio. O borrador da Lei xa foi sometido a consulta do Consello Galego de Medio Ambiente (COGAMA) e rematou a fase de consulta a nivel institucional entre as distintas consellerías. Agora mesmo, o texto está a ser revisado en función das alegacións presentadas e o documento definitivo entrará no Parlamento no vindeiro mes de setembro.

Sem comentários: